Гилотина GN400

Гилотина за замразено месо

  •          Цялата конструкция е изработена от неръждаема стомана.
  •          Подходяща за малки производства на наденички и хамбургери.
  •          Нарязва стандартен замразен блок от месо на парчета с размер на юмрук.
  •          Състои се от глава с три ножа и платформа за зареждане на замразения блок. Възможност за рязане и на продукти с неправилна форма.
  •          Ножовете са хидравлично задвижвани а платформата пневматично.
  •          За безопасност на работника машината е снабдена със следните защити:

            - Ако платформата за зареждане на блоковете месо е в долно положение, ножовете не могат да се включат.

            - Ако се отвори капак на машината, ножовете се изтеглят нагоре.

            - Ако под машината не е поставена 200 литрова количка,  машината не може да се включи в режим на работа.

Технически характеристики:
Капацитет (кг/ч) 900 - 1500
Температура на месото -15°С до – 18°С
Ел. двигател (Кв.) 2.2