INTRAMA robIN

Автоматичен опаковъчен процес на хранителни продукти

 

 

 

Производствената линия се състои от:

Автоматично зареждащо устройство INTRAMA robIN;

Термоформовъчна линия INTRAMA Accent

 

Зареждащият робот INTRAMA robIN може да бъде синхронизиран и с други модели термоформовъчни линии.