iL Professional 20F/HY

Свободно стоящата претегляща платформа  iL Professional 20F/HY може да изпълнява функциите на еднообхватна, двуобхватна и триобхватна везна, благодарение на високата разделителна способност на тегловите обхвати и ниската конструкция.

Претегляща платформа за теглови обхвати до 6 kg, 12 kg и 15 kg. За изготвянето на iL Professional 20F/HY са подбрани висококачествени материали. Рамата е изпълнена от неръждаема стомана 1.4301, а товароприемната платформа от корозионноустойчив материал. Това, наред с доказаните теглови датчици, гарантира на ползвателите оптимална износоустойчивост при екстремни работни условия. В комбинация с терминали на Bizerba  iL Professional може да изпълнява разнообразни задачи в различни сфери.

 

Технически данни:

Размери на платформата
Рама от неръждаема стомана 1.401

335 mm x 260 mm (Ш x Д)

Обхват / деление в kg

Еднообхватни везни

0,04 - 6 / 0,002;
0,04 - 12 / 0,002;
0,1 - 15 / 0,005

Двуобхватни везни

0,04 - 6/15 / 0,002 / 0,005

Триобхватни везни

0,02 - 3/6/15 / 0,001/0,002/0,005

Датчик за връзка с терминал  Bizerba

1 тензодатчик

Време за установяване

около 2 - 3 секунди

Температура на околната среда

Работна: - 10 °C до + 40 °C
Съхранение: - 50 °C до + 85 °C

Скорост на изменение на температурата

max. 5 °C/ h

Степен на защита по DIN / VDE 0470

IP67

Собствено тегло

около 7 kg

Допълнително оборудване:

 • Стойка за везната, собствено тегло около 17 kg

Ролков път:

 • Рамков профил: U 65 x 25 x 3
 • Материал на рамата: алуминий
 • Материал на ролките: PVC-тръба, синя
 • Брой ролки: 8
 • Лагер на ролките: сачмен лагер
 • Диаметър на оста: 6 mm
 • Външен диаметър на ролките: 30 mm
 • Дебелина на стената на ролките: 1,8 mm
 • Макс. натоварване на ролките : 20 kp
 • Максимално натоварване на отделна ролка: 10 kp
 • Минимална дължина на продукта: 90 mm
 • Собствено тегло: около 2,5 kg

Монтаж и инсталация

Монтажът, калибрирането и електрическата инсталация със свързване на датчика към терминала и тяхното свързване към мрежата се извършват от оторизирани специалисти съгласно нашата инструкция за експлоатация и нашата схема на свързване при спазването на DIN/VDE-предписанията и регионалните EVU-наредби.

 

 

Опции:
 • По-висока, калибрирана резолюция на обхвата на претегляне за едно-, дву- или триобхватните везни
 • Повишена корозионна защита, благодарение на основна и мостова рама, нивелиращи пети и товаропоемна платформа от неръждаема стомана
 • Изпълнение на платформата с противоексплозионна защита за зони 1/21 и 2/22
 • Стойка с 4 неръждаеми нивелиращи пети
 • Стандартен ролков път

 

Изтегли брошура