iL Professional 800 F/MP

Солидна платформена везна със само 81 mm височина на тегловия мост, отличаваща се с висока функционална сигурност

Простата и солидна конструкция на тази електромеханична претегляща платформа обезпечава експлоатация с минимално износване и техническа поддръжка, както и висока точност на претеглянията за дълъг период от време. Претеглящата платформа iL Professional 800 F/MP може да се използва избирателно в следните варианти: вградена или свободно стояща, изработена от стомана и лакирана или изработена от неръждаема стомана. Благодарение на различните варианти на изпълнение, везните от този тип са подходящи за най-различни приложения.

 

Технически данни:

Размери на платформата (B x T), свободно стояща, съотв. вградена;
Рама лакирана, съотв. от неръждаема стомана 1.4301

800 mm x 600 mm или
800 mm x 800 mm или 1000 mm x 800 mm

Обхват /деление (kg)

Еднообхватни везни
3000d съотв. 6000d

0,2 - 30 / 0,01
0,4 - 60 / 0,02
0,4 - 120/ 0,02
1 - 150 / 0,05
2 - 300 / 0,1
1 - 300 / 0,05
4 - 600 / 0,2
2 - 600 / 0,1

Двуобхватни везни
2 x 3000d

0,2 - 30/60 / 0,01/0,02
0,4 - 60/150 / 0,02/0,05
1 - 150/300 / 0,05/0,1
2 - 300/600 / 0,1/0,2

Датчик за връзка с терминал на Bizerba

4 x DMS

Време за установяване

около 2 - 3 секунди

Температура на околната среда

Работна: - 10 °C до + 40 °C
Съхранение: - 50 °C до + 85 °C

Скорост на изменение на температурата

max. 5 °C/ h

Тип теглови датчик

Typ Z6

Степен на защита по DIN / VDE 0470

IP67, свързваща кутия IP65

Собствено тегло на платформата

около 43/51/60 kg

Удостоверение за одобрен тип от РТВ Брауншвайг, дадено за електромеханични везни от клас на точност III и терминали.

Стандартни товари по DIN 1925

 

 

Номинален това на тегловия датчик

50 kg

100 kg

200

Стандартен товар 1

150 kg

350 kg

750 kg

Стандартен товар 2

120 kg

280 kg

600 kg

Стандартен товар 3

60 kg

180 kg

400 kg

Осов това

0 kg

0 kg

300 kg

Товар на колело

0 kg

0 kg

150 kg

 

 

Опции:

Везната, оборудвана с теглови датчици в изпълнение EEx-ib, е разрешена за употреба също и в Ex-област на зона 1.

 

Изтегли брошура