iL Precision 65 F/SP

Прецизна везна, предназначена за употреба при определяне на референтно тегло

Сърцето на iL Precision 65F/SP се явява прецизен тензорезисторен датчик от алуминий – много подходящ за употреба в суха среда. При стандартното изпълнение степента на защита е IP41, но везната се доставя и в изпълнение със степен на защита IP65.
За разлика от други технологии прецизни везни, iL Precision 65F/SP има съвсем проста конструкция и постига впечатляваща точност без да се нуждае нито от лостова система, нито от моторизирано регулиращо устройство.

Технически данни:

Обхват
1000 g
7500 g
16500 g
35000 g
65000 g

Калибрирано деление
0,1 g
0,1 g
2 g
5 g
10 g

Некалибрирано деление
0,01 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g

Размери
240 x 190 mm
335 x 260 mm
335 x 260 mm
400 x 300 mm
500 x 400 mm

Датчик

1 дигитален тензорен датчик от алуминий

Клас на точност

Прецизна везна клас II

Материали

 

Товароносеща плоча: с форма на камбана от неръждаема стомана
Рама: галванично поцинкована
Рама:
240 mm x 190 mm: алуминий
335 mm x 260 mm: неръждаема стомана
500 mm x 400 mm: галванично поцинкована

Конструкционна височина

96 - 110 mm; регулиране на нивото чрез пети, около + 5 mm

Степен на защита

IP 41 стандартно изпълнение
iP 65 опционално

Околна температура

Работна: + 5 °C до + 30 °C
Съхранение: - 10 °C до + 50 °C

Терминали за връзка

- ST терминал
- индустриален компютър iS70
Bръзка чрез measurement bus

 

Опции:
  • Степен на защита IP 65

Забележка:

  • Не е подходяща за употреба във влъжна среда
  • По-високата степен на защита не е налична за версията с обхват 1000 g

 

Изтегли брошура